Mann holder et foredrag overfor en gruppe

Lederutviklingens startpunkt:

Å bli leder for første gang

Det er en krevende og utfordrende jobb å være leder. Så krevende at det er bygget opp en milliardindustri for å dyktiggjøre allerede etablerte og «erfarne» ledere. Paradoksalt nok er det liten oppmerksomhet mot dem som blir ledere for første gang. Å bli leder innebærer at man skal gjøre en komplisert og viktig jobb for første gang. Her skal man ikke bare lære seg en rekke nye ferdigheter, begreper og verktøy, man må også utvikle en helt ny identitet – som leder. I dette ligger også en avlæring av den etablerte rolle og identitet som fagperson. Samtidig som man skal slite med å lære seg de grunnleggende lederferdigheter, kommer man som oftest inn i kjølvannet av en avtroppende (erfaren) leder. Man inngår i bytte mellom to ledere – et lederskifte.

Førstegangsledere må altså gjennom to kompliserte og utfordrende overgangsprosesser. I denne artikkelen vil vi drøfte hva det betyr og innebærer å gå fra å være fagperson til det å bli leder for første gang – selve starten på all lederutvikling.