Frustrated millennial female worker felling tired of working quarreling.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Hvordan unngå å stresse som leder

Atter et spørsmål om ledelse og lederskap og mitt svar er som følger: Stress er en del av det å være leder. Spørsmålet er om det er/blir et positivt eller negativt stress. Samt hvordan du kan både forebygge og håndtere det vi kaller for «lederstresset».

Mine innspill her er som følger: