Serious diverse businesspeople talk discuss ideas at meeting
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Omvendt intervju:

Dette bør du spørre om i det omvendte intervjuet

Såkalte omvendte intervjuer, hvor kandidaten i sluttprosessen til en lederstilling tar en mer aktiv rolle i ansettelsesprosessen, blir stadig vanligere. Ikke minst skyldes det risikoen ved å forlate en trygg posisjon som ansatt eller leder i et selskap, for å tre inn i en lederrolle i et annet selskap. Mange aner ikke hva som møter dem, og smigret av å bli valgt, kombinert med høyere lønn, vegrer de seg for å stille kritiske spørsmål. Det kan bli en fatal feil!

Luftslott er utmerket inntil man flytter inn i dem!