Trouble ahead concept
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Rollen som kriseleder

Det er mange ulike delroller bakt inn i lederrollen. Rollen som kriseleder er trolig den viktigste og underlig nok den ledere er aller minst trent for.

Under covid-perioden haglet det med ord og begreper vi ikke bruker i hverdagen: Kriseledelse, ROS-analyser, kriseidentifikasjon, beredskapsplaner, kriseforståelse, krisestaber, kriseerkjennelse, krisehåndtering, dømmekraft, beslutningspsykologi, fryktreaksjoner, risikoanalyser, samfunnssikkerhet, konsekvensanalyser, senariomatriser, risikoforståelse, beredskapsledelse, risikostyring, krisekommunikasjon og mye mer.