Businessman burying his head uner a laptop asking for help
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ledere og opplevelse av utilstrekkelighet

Jeg fikk nylig en personlig melding på LinkedIn der hen lurte på om jeg ikke kunne ta opp dette med at ledere ikke klarer å følge opp «alt og alle».

Spørsmålet var følgende: "Jeg kjenner hver dag på en utilstrekkelighet i forhold til oppfølging og involvering, så kanskje det var interessant om du tok opp problemstillingen hva en leder ikke bør gjøre eller prioritere? Hva bør prioriteres bort i en hektisk hverdag? Hvilke leveranser eller oppfølging kan vike?".