Portrait of pretty businesswoman with arrows
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Meningsfulle eller meningsløse lederteorier?

Mange studenter og ledere går på lederkurs og leser ledelsesbøker med det mål for øye å finne noen svar og gjerne noen «sannheter» innen ledelsesfaget. De vil gjerne høre om og finne ut av hva som fungerer og hva de helst bør gjøre som ledere. Som oftest blir de skuffet.

Skuffet over at det faktisk ikke finnes noen fasiter eller noen svar som kan gi dem en slags forsikring om at bare det gjør det og det, så vil det gå dem godt i lederrollen. Årsaken til dette er ikke at det ikke finnes noen svar, men at det finnes utallige svar. Det kommer nemlig helt an på hvem du spør.