Leave your comfort zone and personal development
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Tanker om lederprogresjon

Gjennom årene har jeg ofte ledere om hvilken lederprogresjon de har hatt gjennom de siste 12 månedene. Nesten uten unntak har responsen vært hva jeg mente med.

Siden ordet lederprogresjon knapt finnes på nettet eller i hverdagen, så er det ikke så rart at det «ballet» seg litt for disse lederne. For i Norge så pakker vi jo det meste inn i LEDEUTVIKLING, som igjen stort sett handler om lederutviklingsPROGRAMMER.

Fra Store norske leksikon kan vi lese følgende: «Progresjon betyr jevn fremgang, utvikling eller økning».

Å måle sin egen progresjon som leder er trolig en krevende øvelse, men ikke en umulig øvelse. Det handler trolig om en PLAN og om FEEDBACK.

Undersøkelser viser at kun 2 av 10 ledere (AFF – Stiftelsen Administrativt Forskningsfond ved Norges Handelshøyskole), eller 3 av 10 ledere (HR-Norge) har en plan for egen lederutvikling. Kun 3 av 10 ledere etterspør tilbakemeldinger jevnlig.

I sum gjør dette at de færreste ledere har en plan for egen LEDERPROGRESJON.

En stor og viktig del av det å utvikle seg som leder og ha en læringsorientert fremgang er derfor å ha en plan og å kunne måle sin egen progresjon som leder. Jevnlig.

Oppsummert: Lederutvikling/ledertrening/lederopplæring må også innbefatte lederprogresjon LEDERPROGRESJON.