101783

Underernærte ledere

Etter min mening jobber de fleste konsulenter og organisasjoner etter prinsippet omkring å reparere – og ikke etter å preparere. Noen mener at ledere er sultne på læring. Jeg tror dessverre det er slik at ledere er underernærte på læring.

Jeg har i flere innlegg beskrevet problematikken omkring dagens lederutviklingspraksis. Etter min mening jobber de fleste konsulenter og organisasjoner etter prinsippet omkring å reparere – og ikke etter å preparere.

Det virker som at læring og kompetanseheving, nærmest for enhver pris, bare skal komme etter hvert – og ikke før, underveis og så selvsagt også etter hvert.

Det at ledere er fornøyde og nærmest i ekstase over å ha fått tilgang til det jeg kaller basal leder- og ledelseskompetanse, (be)viser ikke at kurset eller programmet var bra. Det viser etter min mening bare at lederne er så fornøyde over endelig å ha fått noe de kan bruke inn i jobben og lederrollen. Selvsagt er det også stas å bli påspandert et lederkurs eller lederprogram av sin arbeidsgiver – og det er jo heller ikke så ueffent å komme seg vekk ifra hverdagens mas og kjas. For: lederne er også underernærte på oppmerksomhet, anerkjennelse og tid til refleksjon.

Det må jo gå an som fagperson å reflektere i alle fall litt over at det en gir disse lederne, er noe de strengt tatt burde ha kunnet og ikke minst brukt for lengst. Å lære om seg selv, kommunikasjon, gruppeprosesser/teamutvikling, konflikthåndtering, tilbakemeldinger, møteledelse, arbeidsmiljøutvikling, sykefraværsoppfølging, osv. når du har vært leder i mange år, er vel det vi kan kalle en form for ”bedre sent enn aldri”-pedagogikk og er trolig en viktig årsak til at det finnes såpass mange underernærte ledere.

Hadde ledere fått – og ikke minst bedt om – denne grunnleggende lederkompetansen når de trengte den – som førstegangsledere – ville kanskje dagens ledere gått ifra å være underernærte ledere til ledere som var sultne på å lære. Både mer og ikke minst videre.

Samtidig måtte også konsulenter og organisasjoner ikke bare tenke på når og hvordan en skal overføre denne basale lederkompetansen, men også begynne å tenke på hva en da vil måtte finne på å gjøre for å kunne si at en videreutvikler de samme lederne.

Det er heller ikke tvil i mine øyne at en del underernærte ledere er det på grunn av deres egen manglende evne og vilje til å søke læring. Bare så det også er sagt.

«Jo tidligere jo bedre» er uansett mye bedre enn «Bedre sent enn aldri» når det gjelder å tilføre ledere basiskompetanse. Ha derfor et prospektivt, og ikke retrospektiv, nytt læringsår.