Contractor. construction worker team hands shaking after plan project contract on workplace desk in meeting room office at construction site, contractor, engineering, partnership, construction concept
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ny som leder i en nyopprettet stilling

Å være ny som leder vil i 9 av 10 tilfeller innebære å inngå i et lederskifte. Der en altså skal erstatte en tidligere leder. Men i 1 av 10 tilfeller vil en være ny som leder i en nyopprettet stilling. De fleste nyopprettelser er på mellomledernivå.

Jeg har tidligere skrevet flere ulike artikler om hvordan overta og arve en tidligere leders rolleutøvelse/lederskap. En er jo ny som leder hver gang en starter i en ny lederstilling uansett ledernivå. Nå tenkte jeg å ta litt om hvordan en som ny leder bør navigere inn i dette «nyopprettede terrenget».