Cocksure businessman in an office confident and cool attitude
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Innspill fra Danmark:

10 trekk ved en dårlig leder

En artikkel på det danske nettstedet for lederutvikling, lederwb.dk, oppsummerer på en god måte hva de mener er dårlig ledelse. Artikkelen avslutter også med kjennetegn på en god leder. Siden denne innsikten er like relevant for norske ledere velger vi å dele artikkelen her.

Vi klipper fra den danske artikkelen: