Businessman hand is about to flick the CEO icon at the top of the tiered wooden cubes.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Hvordan kvitte seg med dårlige og helsefarlige ledere?

Stadig vekk dukker det opp undersøkelser, rapporter, innlegg og kommentarer om det vi kan beskrive som «dårlige og helsefarlige» ledere. Hvordan skal en kvitte seg med slike ledere, eller greie å endre en slik atferd?

De fleste av disse lederne er påvirket av en kombinasjon av manglende lederkompetanse, manglende selvforståelse (selvinnsikt + selvutsikt + selvregulering) og ulike grader av hybris. Samt individuell og personlig læringsvegring.