Two businessmen with clasped hands sitting opposite close up
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ledere og ansettelser

Noe av det viktigste ledere gjør er å ansette nye medarbeidere/ledere. Det igjen betyr at de må ha kompetanse til å velge ut og fase inn disse nyansatte. Samt interesse, motivasjon og engasjement for å prioritere dette. Har de det og gjør de det?

Her som ellers «spriker» det fra de som er «hyperdedikerte» til de som «setter dette bort» til HR/rekrutteringsfirmaer.