Muscleman shadow behind waggish little boy
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ledere og egen selvforståelse

Det heter seg at det viktigste for en leder er «å kjenne seg selv» – ha selvinnsikt. Jeg har problemer med å akseptere akkurat det. Altså at det er det viktigste. Videre har jeg tidligere etterspurt hva de betyr «å kjenne seg selv», og hva en må ha «innsikt» i. Jeg fikk ikke særlig svar på disse spørsmålene og det er jo interessant i seg selv.

I min verden er ikke selvinnsikt nok. En må i tillegg ha selvutsikt og deretter evne til selvregulering. Summen av dette kaller jeg selvforståelse.