Portrait of pretty businesswoman with arrows
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ledere og refleksjon

En av de tingene som har forundret meg aller mest i løpet av mine 25 år som lederlos/konsulent er lederes manglende evne og vilje til å bruke refleksjon som lederverktøy. Jeg skrev om dette for noen år siden, og jeg opplever dessverre ikke at det er blitt noe bedre.

Her er artikkelen "Kunsten å reflektere", som sto på trykk i Dagens Perspektiv i 2020.