Sliten-kundeservicemedarbeider_-iStock-1130492286

Ledere og utbrenthet

Jeg har nettopp hatt en lengre samtale med en leder som trygt kan kalles utbrent. Hen har latt «ting og tang» få pågå i alt for lang tid og har ikke ville ta «signalene». Noe som igjen har medført at hen har blitt sykemeldt – for første gang i sitt lange «lederliv».

Dette med utbrenthet er (livs)viktig for ledere å ha kunnskap om. Både på egne vegne, men ikke minst for de ansattes ve og vel.