Desparate businessman hiding head in the sand
FOTO: Getty Images/iStockphoto

En ny leders ni dødssynder

Et lederskifte er veien inn i og i mellom lederstillinger. På samme måte som det ikke finnes noen fasit(er) innen ledelse, så finnes det heller ikke noen fasit(er) inne lederskifter og lederes første 90 dager i ny jobb. Til det er dette læringsprosjektet for situasjonelt, relasjonelt, personlig og kontekstuelt.

Det som fungerte ett sted vil kunne slå helt feil ut et annet sted. Hvert lederskifte er unikt og får(har) dermed sin egen dynamiske «DNA-prosess».