Prosessledelse

Ledere og tilbakemeldinger

Det er mange ting som forundrer meg når det kommer til ledelse og lederskap. En av dem er lederes forhold til dette med tilbakemeldinger.

De fleste ledere har i det minste hørt om viktigheten av å både gi og ta imot tilbakemeldinger. Mange har også vært med på enten lederkurs og/eller lederutviklingsprogrammer der dette med "feedback" har vært jobbet med. Noen har sikkert også lest mye litteratur om viktigheten av dette.