Business Presentation
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Landets eneste fordypningskurs for førstegangsledere:

«På randen av ledelse» – velkommen til fire læringsintensive dager!

De aller fleste førstegangsledere opplever å bli kastet rett ut på dypt vann. For å sitere tittelen på en av masteroppgavene du finner i portalen: «Her er kontoret ditt, du vet hva du skal gjøre!». Når presenterer vi overfor alle nåværende og kommende førstegangsledere landets mest komplette kurs for å lykkes i denne (ofte) uriasposten!

Mange studier, blant annet mer enn 30 Master- og Bacheloroppgaver du finner på denne portalen, bekrefter at førstegangsledere fortsatt savner støtte, opplæring og veiledning.

De to store overgangene alle nye ledere går gjennom – identitetsskiftet og lederskiftet – er knapt på radaren i innfasingen av den nye lederen. Utvalget av bøker, kurs, etterutdanningstilbud m.m. som er opptatt av dette er også svært begrenset.

Identitetsskiftet handler om at en førstegangsleder må skifte ståsted. Eller det vi kaller identitet. Fra fagperson og individuell bidragsyter til å være leder for fagpersoner/individuelle bidragsytere.

Du skal altså ikke lengre gjøre «jobben», du skal få folk til å gjøre jobben. Du skal lede dem – og ofte er det tidligere sidestilte kollegaer du skal lede. 6 av 10 førstegangsledere rykker nemlig opp internt.

I denne fasen skal du altså lære mye nytt, men du må også «avlæres» en rekke ting. For svært mange førstegangsledere er dette er sjokkartet opplevelse og mange velger da å stå med ett ben i hvert område. Dvs. at de blir BÅDE fagperson/kollega og leder, med konsekvens at de svikter begge steder.

Lederskiftet er det andre skiftet du må gjennom og ikke minst håndtere, siden i 9 av 10 tilfeller vil du erstatte en tidligere leder. Kun i 1 av 10 tilfeller går man inn i en nyopprettet stilling (som igjen har sine særegne utfordringer).

Hvordan dette lederskiftet organiseres og gjennomføres har stor betydning for både mestringsfølelsen og effektiviteten. Lederskiftet er det vi kaller for «katalysatoren» for identitetsskiftet.

For når du har «fått jobben» og har din første dag i en helt ny rolle og «verden», så er du på full fart inn i det å (måtte) tenke helt nytt og annerledes. Der din «lederidentitet» vil bli satt på prøve umiddelbart.

Dersom en ikke er forberedt på dette og har tilegnet seg kritisk viktig «førstegangslederkompetanse», så vil en gå rett inn i det vi kaller «førstegangslederstresset».

Og jo større avstand mellom (leder)kompetanse og oppgaver/utfordringer, jo større negativt stress vil du oppleve.

Oppsummert: 

En førstegangsleder må være forberedt på å håndtere og mestre to skifter: Et identitetsskifte og et lederskifte. Manglende forberedelser og støtte er en invitasjon til negativt stress med påfølgende konsekvenser.

Du har tre måneder på deg til å befeste din posisjon som den nye lederen. Mislyktes du innenfor denne perioden er resultatet ofte tapt respekt og autoritet. Både blant dem du skal lede og dine overordnede. Da går det fort fra vondt til verre.

Frode Dale, kursholder og forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb», som er en av få norske bøker dedikert til dette viktige temaet.

«På randen av ledelse»: Markedets beste fordypningskurs for førstegangsledere

Gjennom fire intensive og praksisorienterte dager skal vi – sammen med deg – utvikle plattformen og identiteten som vil prege (og følge) deg i resten av ditt virke som leder. Målet er å forberede deg, både mentalt og praktisk, på å bli leder for første gang og sørge for at du lykkes i selve overgangs-, oppstarts- og etableringsprosessen.

Konkret vil vi jobbe med blant annet:

 • En leders basiskompetanse og en leders konkrete verktøykasse
 • Egen selvforståelse, rolleforståelse og rolleutøvelse
 • Egen Lederplattform
 • Hvordan bygge relasjoner og etablere tillit som ny leder
 • Forventningsavklaringer og egen rolleetablering
 • En plan for de første 100 dager i ny jobb
 • Hvordan lærer ledere ledelse, og hva må jeg selv gjøre for å utvikle meg som leder?

Kurset tar utgangspunkt i konfluent pedagogikk, dvs. å lære er å oppdage, og er et intensivt gjøre- og ikke hørekurs. På samme måte som det å bli leder for første gang innebærer en krevende, intensiv og ikke minst praktisk (lærings)periode. Hovedmålsettingen er å gjøre førstegangsledere mest mulig effektive gjennom å forberede seg – for deretter å forbedre seg gjennom systematisk og kontinuerlig læring i praksis.

Innholdet i kurset tar også utgangspunkt i suksessboken «På randen av ledelse – en veiviser i førstegangsledelse», som er skrevet av Frode Dale og Frode H. Haaland. Per i dag er boken trykket i 16 opplag, med nær 20 000 solgte eksemplarer. Boken er også en del av undervisningsmateriellet innenfor lederskap på BI.

Målgruppe

 • Førstegangsledere som har fått en lederstilling, men som enda ikke har startet opp i denne (hovedmålgruppe)
 • Medarbeidere/studenter som ønsker/tenker på å bli ledere
 • Konstituerte/fungerende førstegangsledere
 • Lederkandidater/ledertraineer/lederaspiranter
 • Førstegangsledere som vil bearbeide sine erfaringer
 • Ledere, eksempelvis HR-ansvarlige, som ønsker å øke egen selv- og rolleforståelse, samt lære mer om lederskifte

Kursopplegg

Samling 1 (2 dager)

 • Hovedfokus dag 1: En leders selvforståelse
 • Hovedfokus dag 2: En leders rolleforståelse

Mellomperioden

 • Praktisk jobbing med egen selvforståelse og egen rolleforståelse i egen organisasjon, samt utarbeidelse av egen personlig lederplattform.

Samling 2 (2 dager)

 • Refleksjoner, erfaringsdeling, gjennomgang av innsendte spørsmål og problemstillinger, gjennomgang av en profesjonell utvelgelses- og innfasingsprosess, samt fokus på egen videre lederutvikling.

Kurssted:

Kurset arrangeres på idylliske Sanner Hotell, som er et historisk hotell i storslagne omgivelser på Granavollen på Hadeland (ca. 40 minutter fra Gardermoen, og ca. 50 minutter Oslo).

Påmelding: Datoer for neste samling legges ut i løpet av vinteren. Vi gir beskjed om dette i nyhetsbrevet.

PS! Er det interessant å arrangere dette kurset internt for eksisterende eller kommende førstegangsledere? Ta kontakt med oss på so@nysomleder.no så ser vi på ulike alternativer!

Sagt om kurset (tidligere deltakere)

«Jeg gikk mer bevisst og inspirert ut av kurset enn hva jeg var når jeg gikk inn»
Jostein Djupvik/ Eksportfinans ASA

«Burde vært obligatorisk for alle førstegangsledere»
Karina Stehl/ Oslo Kommune, UKE

«Fra kaos til bevissthet!»
Ragnhild Orvik/ Klima og forurensningsdirektoratet

«Utrolig at dette ikke er mer på dagsorden. Her har mange organisasjoner mye å lære»
Bent Ola Dambråten/ Forsvarets Logistikkorganisasjon/KT

«Mye nyttig som hadde vært ønskelig å vite FØR jeg takket ja til jobben som leder»
Petter Olav Dimmen/ Ulstein Verft AS

«Et kurs alle påtroppende eller nye ledere bør ha»
Nina Gulbrandsen/ Oslo Tingrett

«Forklarer komplekse scenarioer på en lettfattelig måte»
Dan Andre Nylænder

«Kjempeartig kurs. Må gis til flere. Tar nye ledere på alvor»
Kjell Smith/ Unit 4 Agresso

”Her har du en mulighet for en kick-start inn i lederrollen”
Stig Roar Toven/Bertel O. Steen

”Seminaret setter fingeren på nødvendige prosesser for godt lederskifte på en innsiktsfull måte.”
Svein Kamfjord/KS Bedrift

”Dette kurset var veldig selvutviklende!”
Anette H. Solbakken/Arts & Crafts AS

«Kombinasjonen av teori og praksis gjør dette til det beste seminaret jeg har vært på.»
Espen Grødem/Ementor

”Innholdsrikt og målrettet i forhold til min nye lederjobb”
Guro Hegna Svendsen/Buskerud fylkeskommune

”Utrolig hvor mye en kan lære på få dager”
Lasse Gråberg/Forsvarets Logistikkorganisasjon/IKT

”Omfattende bevisstgjøring av at lederskap og lederskifter ikke er noe spøk – meget nyttig seminar”
Einar Martin Aandahl/Sanofi-aventis

”Seminaret har vært lærerikt, praktisk nyttig og personlig utviklende”
Kari Marie Swensen/Follorådet

”Seminaret bidro til bevisstgjøring og gav mange praktiske verktøy”
Anne Lise Rognlidalen/Innovasjon Norge – Avd. Bucuresti

”Seminaret gjør at jeg kan møte utfordringene med mer ballast i ryggsekken”
Anne Cathrine Amdahl/Debio

”Seminaret gav et godt fundament for førstegangsledelse og videre refleksjon rundt ledelse”
Synnøve Jespersen/Sanofi-aventis

”Dette har vært et nyttig, lærerikt og spennende seminar som uten tvil gjør meg bedre forberedt til en eventuell lederstilling med personalansvar”
Tone Marit Hoel/Sanofi-aventis

”Veldig nyttig og god veiledning for meg som leder slik at min rolleutøvelse blir bedre”
Hilde Haughem/Sandefjord kommune

«Lærerik gjennomgang, nødvendig bevisstgjøring og nyttige verktøy.»
Rune Nilsen/Eksportfinans ASA

«Veldig lærerikt».
Bjørn Arne Syvertsen/Buskerud Bilsenter AS

«På randen av ledelse» gir trygghet.»
Per Omdal/Kriminalomsorgen

«Motiverende for de som ønsker å lede.»
Jan Stangnes/NAV