101353

Livet som ny leder

Alle ledere vil i løpet av sin karriere være ny i lederrollen flere ganger. Det betyr at de er «ny som leder» og at de er inne i en krevende endringsprosess. Både personlig og organisatorisk. Spørsmålet er om de og deres nye arbeidsgiver er forberedt på disse prosessene. Jeg tror dessverre ikke det.

Rett og slett fordi det å være ny som leder ikke er prioritert hva angår leder-, team- og organisasjonsutvikling. Hverken fra arbeidsgivers side og heller ikke fra de nye lederne selv. De er rett og slett kollektivt uforberedt.