Leadership Concept With Paper Airplanes
FOTO: Getty Images

Atferdsendring

En leder sa til meg: ”Jeg må begynne å jobbe med å bli en bedre lytter”. Jeg sa til ham ” Det tror jeg er et dårlig utgangspunkt for å bli en god lytter”. Etter å ha snakket med denne lederen, forstod han mer av hva jeg forsøkte å fokusere på. Kort fortalt handlet det om at dersom en skal endre atferd, så mener jeg at vi må ta utgangspunkt i den ”dårlige” eller problematiske atferden.

Her betyr det at denne lederen i første omgang måtte finne ut hvorfor han var en dårlig lytter. Eller rettere sagt: hvorfor han var blitt en dårlig lytter. Jeg tror nemlig ikke at noen blir født som en dårlig lytter. Like lite som en er født påstålig eller født med sceneskrekk.