Hand arranging jigsaw puzzle stacking as step stair on wooden table. Business concept for growth success process
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Fra medarbeidersamtaler til teamsamtaler

Det har blitt tydeligere og tydeligere for meg at det bør skapes holdninger, evner, vilje og muligheter der grupper og team setter av tid til å diskutere og evaluere seg selv.

Organisasjonspsykolog Reidulf Dyrkorn tok i 2015 (i daværende Ukeavisen Ledelse), til orde for at teamsamtalen må bli like viktig som medarbeidersamtalen. Han ønsket en «formalisering» av teamsamtalen på lik linje med medarbeidersamtalen. Han mente at en faktisk burde ha to av dem i året (halvårlige).