Desparate businessman hiding head in the sand
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Meningsløse ledere

Etter å ha jobbet med ledere og ledergrupper i mange år, tror jeg at jeg begynner å forstå hvorfor nesten 80 prosent av lederne i Norge ønsker kompetanseheving innen konflikthåndtering. I mine øyne handler det om følgende problemstilling: en tør ikke å konfrontere og ta tak i problematiske saker, prosesser eller personer – en unnviker og blir dermed rett og slett menings-løs.

Det er mulig du nå faller ifra meg og mitt resonnement. La meg derfor dele et ordtak jeg har laget omkring denne problematikken: