Muscleman shadow behind waggish little boy
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Selvinnsikt er ikke nok

Mange ledere – og medarbeidere for den del – påstår trolig at de har en rimelig høy grad av selvinnsikt. Ja vel, sier jeg, og hva så? Mine (mot)spørsmål vil fort bli: Hvordan skal jeg og vi andre få vite om og ta del i den da? Hva om selvinnsikten din ikke stemmer med mitt/vårt bilde av deg? Hvordan har du tenkt å bruke selvinnsikten din overfor oss andre?

Jeg er stor fan av det som kalles «metakognisjon. Som handler om å utforske og utfordre egne tanker. Eller antakelser. Eller fordommer. Eller myter. Eller fantasier. Eller sannheter.