Lonely young woman looking through concrete window
FOTO: Getty Images

Våre sterke og svake sider

I det siste har jeg tenkt litt over begrepet ”våre sterke og svake sider som menneske/leder”. Hva betyr dette svært ofte brukte begrepet, hva innebærer det i praksis og ikke minst hva prøver det å si (oss)? ”Resultatene” jeg foreløpig har kommet frem til, er i mine subjektive øyne nærmest på grensen til å kunne være oppsiktsvekkende. For vi har nemlig etter min mening ingen sterke og svake sider!

For hva er det som bokstavlig talt bestemmer våre sterke og svake sider? Er det en selv, eller er det de ”andre” vurderer? Og hva er egentlig en svak side? Eller en sterk side? Og hva mener vi med begrepet ”side”? Mulig dette bare er semantikk og morsom ordbrekking ifra ”min side”, men la meg gi deg et eksempel.