Leadership.
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Å gi, motta og be om feedback

Jeg pleier å si at en organisasjons aorta – hovedpulsåre – handler om dens tilbakemeldingskultur og dens individuelle og ikke minst kollektive tilbakemeldingsevne og -vilje. Etter min mening står det til dels svært dårlig til med «blodomløpet» hos de fleste – både individer, grupper og organisasjoner. Noen har sågar kommet så langt at en opplever tilstander som best kan karakteriseres som en form for blodpropp eller blodmangel.

Jeg har i mange år jobbet med det jeg kaller gruppeutviklingssamtaler (GUTS®). Der grupper og team setter seg sammen – og prater sammen. Praten, eller rettere sagt samtalen, skal primært handle om gruppens eller teamets «indre liv», der både de individuelle og gruppens sterke og svake sider er tema. Der en SAMMEN blir enige om hva som skal til for at en kommer seg videre - i riktig retning og på riktig måte. Det er tilbakemeldinger som er og blir hovedkilden og drivkraften i dette arbeidet – der primærønsket er å unngå å komme inn i en slags «gruppepsykologisk Rigor Mortis-tilstand» (dødsstivhet)