metre
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Når det smeller, så hjelper det ikke at medarbeiderne dine tror på egne muligheter og har masse tillit til deg som leder. Da trengs det først og fremst evne til handling.

I flere sammenhenger har jeg lest at transformasjonsledelse er den ledelsesformen som gir best resultater.