Happy recruiters talk with male applicant in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kursnyhet:

Dette innebærer ledelse i praksis

Å være leder er å utøve ledelse og lederskap. For å bli god i utøvelsen, må du ha tilgang til hvordan man «tenker» ledelse. Hva man legger vekt på og hva man har og bruker i «lederverktøykassen» sin. I kurset får du tilgang til de tre viktigste lederteoriene alle nye ledere – uansett ledernivå – må kunne jobbe med. Du blir introdusert for to solide verktøy som vil følge deg resten av lederkarrieren: «Min lederplattform» og «Min lederfilosofi».

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 1 dag (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 7995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Ledelse i praksis handler om å se nærmere på og utfordre begrepet ledelse og de ulike lederteoriene som finnes, vurdere gapet mellom teori og praksis, se på hva som kan være grunnlaget for og kjernen i ledelse, se på hva du selv tenker om ledelse og hvordan du og dine medarbeidere kan lage deres egen felles lederteori.

Hensikten er å gå fra de mer generelle og generiske lederteoriene, og over til å se på hva ledere faktisk gjør og hvilken kompetanse(r) de dermed trenger. Vi ser nærmere på din personlige og kontekstuelle lederteori i møtet med dine medarbeideres tanker om hva god ledelse er. Der tanken er at du skal begynne arbeidet med din egen personlige lederteori – og filosofi.

Læringspunkter:

 • Hva sier forskningen om det å bli leder for første gang
 • Hva sier førstegangslederne selv om det å bli leder for første gang
 • Hvilke læringsutfordringer møter alle nye førstegangsledere
 • Hvilke læringsprosesser vil kunne skje i og for en førstegangsleder
 • Hvordan planlegge oppstarten i din første lederjobb
 • Hvordan lede tidligere kollegaer
 • Hvordan komme inn som eksternt rekruttert
 • Hvordan få «fotfeste» som ny førstegangsleder
 • Hva slags lederstøtte trenger nye førstegangsledere og hvordan få det

Altfor mange ledere er uforberedte på det å bli og være ledere. Resultatet og konsekvensene blir de samme som for alle andre personer som blir sendt inn i krevende oppgaver, uten nok kompetanse: De blir stresset. Svært stresset. 

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Dette intensive kurset passer for ledere på alle ledernivåer.

Kurset er deltakerorientert og du vil få mange ulike refleksjonsoppgaver å jobbe med. Både individuelt, i læringspar/-triader og i litt større læringsgrupper. For å gi best læringsutbytte, har vi satt 20 personer som maksgrense på dette kurset.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

 • Hva er ledelse – for deg
 • Hva er kjernen i ledelse
 • Hva er grunnlaget for ledelse
 • Hva er en lederteori
 • Hva er ledeatferd
 • Hva påvirker vår lederatferd
 • Hva er ledelse- for teoretikere
 • Hva er ledelse- for ledere
 • Hva er ledelse – for dine medarbeidere
 • Hva er ledelse for din organisasjon
 • Hva er grunnlaget for ditt personlige lederskap
 • Hvordan utforme sin egen Lederteori/Lederfilosofi
 • Hva er din Lederplattform

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

Arbeidshefte 1 i Håndbokserien: «Hva er ledelse i praksis»

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

1 dag (se vårt unike kursformat)
Pris: 7995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 25 deltakere.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Arbeids- og refleksjonsbok 1 i Håndbokserien: «Hva er ledelse i praksis«

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.