Bilde_Juss intervju1

Intervjusituasjonen og undersøkelser om kandidater:

Hva kan du gjøre?

Det er i lovgivningen flere begrensninger på hva en arbeidsgiver kan og ikke kan foreta seg i forbindelse med intervjuer av og innhenting av opplysninger om kandidater. Men før du som arbeidsgiver kommer så langt er det også flere forhold du må passe på.

Det kan være plikt til utlysning