Medical staff having conference meeting in hospital
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Eneste kurs i Norge:

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

Påtroppende nytilsatte ledere savner opplæring og støtte fra bedriften de skal inn i. Det viser mange studier og undersøkelser. Kurset viser hvordan bedriften selv kan bygge et robust og smidig organisatorisk læringssystem, slik at deres nytilsatte lederne lykkes.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 1 dag (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 12 500,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Mange studier og undersøkelser viser at ledere – på alle ledernivåer – i altfor stor grad overlates de til seg selv. De savner både opplæring i forkant av tiltredelsen og intern støtte fra organisasjonen underveis.

Kurset, som er det eneste i sitt slag i Norge, gir en grundig innføring i hvordan virksomhetene selv kan bygge robuste, kontekstuelle og agile læringssystemer for nye ledere, uansett ledernivå.

Læringspunkter:

Kurset ser på hva et lederskifte er og hvordan det påvirker virksomheten. Du får innsikt i hvilke faser og prosesser et lederskifte består av, hvilke roller som er ansvarlige for ulike oppgaver, hva suksesskriteriene i offboarding/utfasing er, hvordan jobbe praktisk i pre-entry perioden/-fasen, hvordan legge og gjennomføre en plan for de første 90 dagene m.m.

 • Hvilken basiskunnskap er det kritisk at ledere, uansett ledernivå, har og hva «trenger» de fra virksomheten?
 • Hvordan forberede førstegangsledere på identitetsskiftet som alle uansatt må gjennomgå?
 • Hvordan forberede mellomledere og toppledere på lederskiftet, som alle uansatt må gjennomgå?
 • Hvordan kan virksomheten selv skape gode prosesser rundt lederskiftet, som ofte er fundamentalt for om de lykkes?
 • Hva inneholder et organisatorisk læringssystem – både for førstegangsledere, nye mellomledere og nye toppledere? Her tar kurset opp blant annet «The Leadership Pipeline».

De negative ringvirkningene ved at ledere «mislykkes» eller «møter veggen» er formidable. For personen selv går det ofte på helsen løs, mens de økonomiske tapene kan bli store for virksomheten. I tillegg kan nøkkelpersonell forsvinne som følge av turbulensen underveis.

Svaret på dette er: Virksomhetene må selv ta langt større ansvar, ved å skape gode systemer og prosesser slik at lederne de satser på lykkes. Fokuset må endres fra «feilansettelser» til «feil-innsettelser»!

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Målgruppen for kurset er HR-ansvarlige, opplæringsansvarlige eller internkonsulenter med ansvar for nye ledere – uansett ledernivå. Kurset gir dem en unik innføring i hva bedriften selv kan gjøre for å utvikle og ta vare på sine ledere. Både nåværende og kommende.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

I kurset jobber vi med følgende hovedtemaer:

 • Hva er «Leadership pipeline» og» Sucsession planning«
 • Hva er «motoren» eller «navet» i disse fagbegrepene
 • Hva er et lederskifte og hvordan påvirker de(t) virksomheten(e)
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvem er ansvarlig for hva og hvem i et lederskifte (roller)
 • Hva er suksesskriteriene i en offboarding/utfasing
 • Hvordan innsette en konstituert leder – rolle og mandat
 • Hvordan gjennomføre en forberedende utvelgelsesprosess
 • Hvordan jobbe praktisk i pre-entry perioden/-fasen
 • Hvordan legge og gjennomføre en plan for de første 90 dagene
 • Hvordan gi lederstøtte som «MONNER»©

Mer spesifikt om førstegangsledere:

 • Hva er førstegangsledelse (forskning/empiri)
 • Hvordan jobbe med identitetsskiftet til en førstegangsleder
 • Hvordan trene førstegangsledere på sitt kontekstuelle lederskifte
 • Hva er en (førstegangs)leders basiskompetanse
 • Hvordan lage et konkret (trenings)kurs for førstegangsledere
 • Hvordan jobbe med Mentoring, Lederopplæring og Nettverksgrupper
 • Hvordan trene opp ledere for førstegangsledere
 • Hvordan ivareta og støtte nye ledere, uansett ledernivå
 • Hvordan bygge opp/rigge et helhetlig organisatorisk læringssystem for nye ledere uansett ledernivå

Kurset inkluderer følgende bøker/hefter:

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse»
 • «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse.
 • «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Hefte 11 i håndbokserien En leders basiskompetanse.

Totalverdi: ca. kr. 1400,-

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år, viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får de altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

1 dag (se vårt unike kursformat)
Pris: 12 500,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere. Sjekk noen av de andre datoene om kurset er fulltegnet.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): Verdi ca. 1400 kr,-

 • «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse» (Gyldendal Akademisk)
 • «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»
 • «Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep». Hefte 1 fra håndbokserien En leders basiskompetanse.
 • «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». Hefte 11 i håndbokserien En leders basiskompetanse.

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.