African American leader shaking hand of smiling employee at meeting
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Det eneste kurset i Norge:

Ny som mellomleder

Kurset viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 2 dager (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 14 995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener; selvforståelse og rolleforståelse. I dette unike kurset vil du primært jobbe med din rolleforståelse og rolleutøvelse som ny mellomleder. Men du vil selvsagt også jobbe noe med din egen selvforståelse og din egen lederplattform.

Kursets hovedfokus er på hvordan du skal navigere deg gjennom det som er veien over og inn i din nye mellomlederrolle: Dvs. ditt lederskifte, der hovedfokus vil ligge på å lage og trene på gjennomføringen av en plan for de første 90 dagene i ny rolle og kontekst. Det finnes ikke noe tilsvarende kurs i Norge som tar nye mellomledere gjennom denne rolleovergangen.

Læringspunkter:

 • Hva betyr og innebærer rollen som mellomleder?
 • Hvilke forberedelser er spesielt kritiske for å håndtere rolleovergangen fra førstelinjeleder til mellomleder godt?
 • Hvilke nye krav, forventninger og ikke minst utfordringer ligger det i rollen som mellomleder?
 • «90-dagersregelen» er spesielt gjeldende for mellomledere, som trolig er den mest krevende lederposisjonen. Hva er kritiske ting å ta tak i for å finne fotfeste i denne perioden?
 • Hvordan overta etter en tidligere mellomleder, og spesielt dette med å overta en ledergruppe «i fart»?
 • Hvordan bygge din egen Lederplattform, og bruke den som et kraftfullt verktøy for å oppnå tillit og respekt? Både fra de du leder og dine overordnede.

Å bli mellomleder handler primært om to ting: Du får et større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, og du leder ikke lengre gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere. Mange påtroppende mellomledere, spesielt de som har vært førstelinjeleder i lengre tid og således føler seg trygge i lederrollen, føler dette som en uventet krevende prosess.

Kursleder Frode Dale, forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb«.

Målgruppe

Kurset er skreddersydd for personer på vei i en mellomlederstilling, eller personer som aspirerer til en slik tillitserklæring. For eksempel førstelinjeledere som rykker opp internt. Kurset er også svært relevant for eksisterende mellomledere, eller personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli mellomleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Ingen forkunnskaper er nødvendig.

Kursinnhold

Mellomledere og rolleforståelse

 • Hva sier forskningen om det å være mellomleder
 • Hva sier mellomledere om det å være mellomleder
 • «Ny som mellomleder-undersøkelsen 2023» – hva kan vi lære av den?
 • Hva er en lederrolle og hva er en mellomlederrolle
 • Hva slags lederkompetanse trenger mellomledere
 • Hva betyr det å være ny som mellomleder

Ny som mellomleder og lederskifter

 • Hvordan forberede seg på overgangen fra førstelinjeleder til mellomleder
 • Ny som mellomleder for første gang
 • Lederskifter som veien over og inn i en ny mellomlederrolle
 • Hvilke faser og prosesser består et komplett lederskifte av
 • Hvordan avvikle nåværende lederjobb
 • Hvordan være en fremoverlent kandidat i en rekrutteringsprosess

Ny som mellomleder og plan for de 90 første dagene

 • Hvordan lære av og bruke rekrutteringsprosessen i sine forberedelser
 • Hvordan legge en plan for de første 90 dagene
 • Hva betyr det å være leder for ledere
 • Hvordan overta og videreutvikle en ledergruppe i fart
 • Hvordan «ta plass» i din leders ledergruppe
 • Hvordan jobbe med feedforward og feedback som ny mellomleder
 • Hvordan jobbe med læring og utvikling i hverdagen
 • Hvordan jobbe med organisasjonsutvikling (OU) som ny mellomleder
 • Hvordan evalu-lære de første 6 månedene som ny mellomleder (prøveperioden)

Ny som mellomleder og selvforståelse + Lederplattform

 • Hva er selvforståelse
 • Hvordan jobbe med egen selvforståelse
 • Hva er en personlig lederplattform
 • Hvordan jobbe med egen lederplattform
 • Hvordan lage og jobbe med en egen plan for leder- og kompetanseutvikling

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

 • Boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb«
 • Hefte 2 «En leders selvforståelse» fra Håndbokserien «En leders basiskompetanse«
 • Hefte 11 «Ny som leder» fra Håndbokserien «En leders basiskompetanse«
 • «Ny som mellomleder»-rapporten 2023
 • Den kommende Ny som mellomleder-boken (utgivelse våren 2024)

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat:

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

2 dager (se vårt unike kursformat)
Pris: 14 995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere.
Dato og påmelding (arrangeres sentralt i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb«
 • Hefte 2 «En leders selvforståelse» fra Håndbokserien «En leders basiskompetanse«
 • Hefte 11 «Ny som leder» fra Håndbokserien «En leders basiskompetanse«
 • «Ny som mellomleder»-rapporten 2023
 • Den kommende Ny som mellomleder-boken (utgivelse våren 2024)

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.