Lonely young woman looking through concrete window
FOTO: Getty Images

Eneste kurs i Norge:

En leders første 90 dager i ny lederjobb

Som ny leder har du 90 dager på deg til å finne fotfeste. Mislykkes du er resultatet ofte tapt tillit og respekt. Blant de du skal lede og lederkollegaer. I dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, får du innsikt i hvordan bruke disse 90 dagene.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 1 dag (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 12 500,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Begrepet «90 dager» festet seg for alvor med Michael D. Watkins boksuksess «The First 90 Days: Proven Strategies for Getting Up to Speed Faster and Smarter, Updated and Expanded”, som på verdensbasis er solgt i flere millioner eksempler.

I løpet av denne perioden bør lederen, via ulike prosesser og kartlegginger, ha fått både oversikt og innsikt i enheten hen har overtatt. I tillegg skal lederen ha gjort nødvendige grep for å få det vi kaller «et innledende fotfeste». Så hva inneholder en plan for de første 90 dagene? Hva er hensikten/formålet og hvordan gjennomføres dette i praksis?

Målet med de første 90 dagene bør blant annet være:

 • Å etablere kontakt med og utvikle relasjoner med dine viktigste interessenter
 • Å finne ut av interessentenes forventninger til deg og få innsikt i deres roller og nå-situasjon
 • Å få et grep om din nye ledergruppe, som du overtar og skal lede videre
 • Å etablere deg som medlem i din nye leders ledergruppe
 • Å få best mulig beskrevet hva fortiden har gjort med din organisasjon
 • Å få et best mulig bilde av hele organisasjonens nå-situasjon
 • Å få innspill på hva du innledningsvis bør prioritere å gjøre noe med
 • Å håndtere mål som dukker opp, og foreta nødvendige beslutninger både på kort og noe lengre sikt
 • Å ha valgt ut de viktigste hovedsatsningsområdene, informert om dette og invitert til drøftinger, forhandlinger og diskusjoner med de berørte partene

Det å prøve å planlegge, og så gjennomføre en plan for de første 90 dagene ETTER at du har startet, er som å begynne å planlegge og gjennomføre en konferanse etter at konferansen har startet. Du kommer i begge tilfelle uhyre fort bakpå og vil stort sett bli løpende etter hendelsene.

Frode Dale, kursleder og forfatter av boken «Lederskifter – om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (boken er inkludert i kursavgiften)

Målgruppe

Kurset har flere målgrupper, men hovedgruppen er påtroppende ledere – på alle ledernivåer. Det betyr at enten du er en fagperson som skal bli førstegangsleder, en førstelinjeleder som er på vei til å bli mellomleder, eller en mellomleder som er på vei til å bli toppleder, så har du stor nytte og glede av kurset. Andre målgrupper kurset er ledere for nytilsatte ledere og ledere som ønsker å lære mer om og trene på hvordan de i fremtiden skal jobbe med sin kontekstuelle 90-dagers plan.

Alle deltakere vil få to timers individuell oppfølging av kursleder!

Kursinnhold

Kurset tar utgangspunkt i boken «Lederskifter- om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (deles ut på kurset og er inkludert i kursavgiften), samt kursholderens erfaringer i mer enn 25 år med å støtte over 100 nye ledere i å planlegge og trene for å gjennomføre aktivitetene i deres kontekstuelle planer for de første 90 dagene.

Hovedtemaer vi gjennomgår og trener på er primært:

 • Hva er et lederskifte?
 • Hva er dine erfaringer med ulike lederskifter i ulike roller?
 • Hva sier forskningen?
 • Hva sier nye lederes erfaringer?
 • Hva sier de som har fått nye ledere?
 • Hvorfor er det viktig å se og tenke hele lederskiftet for deg som ny leder?
 • Hvordan virker utfasing av tidligere leder på deg og din oppstart?
 • Hvordan virker en eventuell konstituering på deg som ny leder?
 • Hvorfor er utvelgelsen starten på din innfasing?
 • Hvordan kan en utvelgelse bli til en forberedelse?
 • Hvordan håndtere både oppsigelses- og forberedelsesperioden før oppstart?
 • Hvordan planlegge for de første 90 dagene?
 • Hva er innholdet i en plan for de første 90 dagene (se under for treningsmomenter)?
 • Hvordan jobbe med feedforward og feedback som ny leder?
 • Hvordan jobbe med «underveislæring» og «evalu-læring» som ny leder?
 • Hva er rollen til nærmeste leder?
 • Hva er rollen til HR?
 • Hva slags lederstøtte trenger nye ledere?
 • De største og farligste «fellene» nye ledere går i

Det du vil trene på og få verktøy til er:

 • Gjennomføring av et første «all-møte»
 • Gjennomføring av oppstartssamtaler (OSS©)
 • Gjennomføring av et oppstartsseminar med eget team/egen ledergruppe
 • Gjennomføring av «interessentsamtaler» gitt interessentkartet
 • Gjennomføring av «rundreiser» til underliggende «enheter»
 • Relasjonsbygging og tillitsskaping som ny leder
 • Jobbing med forventningsavklaringer
 • Jobbing med ulike IGLO©-kartlegginger (Individ – Gruppe – Ledelse – Organisasjon)
 • Tilbakeføringer av «funn» og utarbeidelse av felles handlingsplaner
 • Jobbing med medarbeider-, leder-, -team-og organisasjonsutvikling
 • Egen plan for lederkapsutvikling
 • «Underveisevaluering» i og «evalu-læring»av prøveperioden

Vi vil også se på dette med

 • Lederkontrakter, innfasing i nærmeste leders ledergruppe og nærmeste lederansvar.

Du vil også få «grep» om disse akronymene i praksis:

 • «ARVEN»©
 • «FARTENN»©
 • «MONNER»©
 • «KLOKE»© og «SMARTE»©
 • «IMUN»© «O²»©
 • De 15 P’ene© alle nye ledere overtar (i fart)

Kurset inkluderer følgende bøker:

 • Boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (ISBN978-82-05-46847-4). Gyldendal Akademisk.
 • Boken «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (ISBN 978-82-93347-05-7). De Gode Hjelpene as.

Forberedelser:

Du får tilsendt en «kontekstkartlegging» som fylles ut og sendes inn før kursstart. I tillegg får du tilsendt noen artikler som må leses. Dette for at alle deltakerne stiller med samme felles utgangspunkt.

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres du til en to timers individuell oppfølging av kursleder
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

1 dag (se vårt unike kursformat)
Pris: 12 500,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 10 deltakere (alle deltakere får to timers individuell oppfølging av kursleder)
Datoer og påmelding (alle kurs arrangeres sentralt i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»
 • Arbeidshefte «Ny som leder – om lederskifter, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb»

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.