Businesswoman smiling during a meeting in office
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Kursnyhet:

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. I dette unike kurset vil du jobbe med egen selvforståelse, som handler om å kjenne og ikke minst bruke deg selv i møte med andre mennesker.

Praktiske detaljer:

 • Varighet: 1 dag (+ et unik kursformat, med læring både før og etter kurset)
 • Pris: 7995,- ekskl. mva. (inkl. fagbøker, tilgang til AI-Viggo m.m.)
 • Dato og påmelding: Se kursnettside

Kursbeskrivelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. I dette kurset vil du jobbe med egen selvforståelse. Som enkelt sagt handler om å kjenne og ikke minst bruke seg selv i møte med andre mennesker. Kurset er en personlig reise inn i sitt indre repertoar, og en reise utover knyttet til hvordan du virker på andre og hvordan andre virker på deg.

Selvforståelse handler om å håndtere seg selv i møte med andre medmennesker. I lederrollen. Her vil begreper som selvinnsikt (hvordan bli kjent med og ikke minst hvordan erkjenne seg selv), selvutsikt (hvordan forstå hvordan du virker på andre – og hvordan du lar andre virke på deg) og selvregulering (hvordan skape handlingsrom for en gjensidig tilpasnings- og tilvenningsprosess) være sentrale.

Læringspunkter:

På kurset får du innspill til hvordan du skal kunne bli en tryggere leder i møte med andre. Du lærer hva som påvirker din og andres adferd, du lærer mer om deg selv som person, du lærer hvordan du skal bruke deg selv mer bevisst i møte med andre og du lærer mer om hva som er god og dårlig ledelse.

Du får en innføring i fagene psykologi og sosiologi. Du får vite mer om viktigheten av personen i lederrollen. Du får vite mer om hva selvinnsikt er og innebærer. Du vil jobbe med egen selvinnsikt. Du vil få vite om hva selvutsikt er og innebærer. Du vil jobbe med din egenselvutsikt. Du vil få vite mer om hva selvregulering er og innebærer. Du vil jobbe med egen evne selvregulering.

Kurset gir deg ekstra kunnskap og kjennskap til din personlige forutsetning for å kunne fungere i en lederrolle. Du lærer gjennom teori/forskning, praktiske oppgaver, selvrefleksjon og nyttige diskusjoner med personer som enten er ledere eller skal bli det.

 • Innsikt i hvordan din personlighet påvirker din lederrolle
 • Hva konsekvensene av manglende selvforståelse er
 • Du får en innføring i psykologi er sosiologi
 • Hva selvutsikt er, og hvorfor dette er så viktig for ledere
 • Hvorfor selvregulering er viktig og hvordan du kan jobbe med selvregulering
 • Hva forskjellen på selvtillit og selvfølelse er
 • Hva personlighetstester er, og hvordan jeg som leder kan bruke disse
 • Hva en personlig Lederplattform er, og hvordan jobbe med den

Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr igjen at du må kjenne deg selv som person. Og uten denne selvkjennskapen vil du trolig mislykkes som leder. Uansett ledernivå.

Frode Dale, kursleder, lederlos og forfatter

Målgruppe

Kurset passer for personer som allerede er i en lederstilling, eller personer som er på vei inn i en lederstilling. Dette gjelder alle ledernivåer; dvs. førstegangsledere, nye mellomledere eller nye toppledere. Kurset er også relevant for personer som ønsker å lære mer om hva det innebærer som person å bli og ikke minst være leder (lederkandidater). Kurset er selvsagt også relevant for de som generelt ønsker å jobbe med sin egen selvforståelse.

Ingen forkunnskaper er nødvendig, men kurset er krevende på den måten at den enkelte deltager må ville og ønske å gå inn i seg selv for å bli bedre kjent med seg selv. En må også ville og ønske å få vite mer om hvordan en blir opplevd av andre. En må rett og slett tørre å utfordre både eget selvbilde og egen komfortsone.

Før kurset får du tilsendt noe material som leses, fylles ut og sendes inn (et refleksjonsnotat)

Kursinnhold

Meg som person i lederrollen

 • Hva betyr «personen i lederrollen»?
 • Hva er selvforståelse?
 • Hvorfor er selvforståelse så viktig for ledere?
 • Hva er konsekvensene av manglende selvforståelse?

Psykologi og sosiologi for ledere

 • Hva er psykologi og hva er sosiologi?
 • Hvorfor er det viktig for ledere å kunne noe om psykologi og sosiologi?

En leders selvforståelse: Selvinnsikt/selvutsikt/selvregulering

 • Hva er selvinnsikt?
 • Hva må en ha innsikt i?
 • Hvordan får en denne innsikten?
 • Hva er selvutsikt?
 • Hvorfor er selvutsikt så viktig for ledere?
 • Hvordan får en selvutsikt?
 • Hva er selvregulering?
 • Hvorfor er selvregulering så viktig for ledere?
 • Hvordan jobber en med selvregulering?
 • Hva er forskjellen på selvtillit og selvfølelse?

Personlighet og personlighetstester

 • Hva er personlighet?
 • Hvordan jobber en med sin egen personlighet?
 • Hva er personlighetspsykologi?
 • Hva er personlighetstester?
 • Hvordan kan jeg som leder bruke personlighetstester?

Selvforståelse og kommunikasjon

 • Hvordan håndtere ulike mennesker/ansatte?
 • Hvordan skape økt selvforståelse hos/for dine ansatte
 • Tilbakemeldinger på deg som leder: hva, hvorfor og hvordan?
 • Psykologisk trygghet og selvforståelse

Min Lederplattform

 • Hva er en personlig Lederplattform
 • Hvordan jobbe med egen Lederplattform
 • Hvordan bruke min Lederplattform

Følgende læringsmateriell er inkludert i kurset, og deles ut på kurset:

Arbeidshefte 2 i Håndbokserien: En leders selvforståelse

Kursleder Frode Dale

Frode Dale er ledelsesrådgiver med spesialisering innenfor førstegangsledelse og lederskifter. Han har skrevet tre masteroppgaver og en rekke artikler og rapporter om lederskifter og innfasing av nye ledere. Dale er medforfatter av boken «På randen av ledelse. En veiviser i førstegangsledelse», som har solgt i nesten 30 0000 eksemplarer. Han har også forfatter av boken «Lederskifter. Om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb». I tillegg er han forfatter av håndbokserien «En leders basiskompetanse» (består av 12 bøker/hefter). Dale har gjennomført hundrevis av ulike interne og åpne lederkurs og lederprogrammer, og som konsulent har han gjennom 25 år jobbet med ca. 2000 Lederplattformer.

Dale jobber praktisk med å øke organisasjoners egen evne og vilje til å ivareta sine nyansatte medarbeidere og ledere. Som konsulent har han så langt faset inn og støttet mer enn 50 mellomledere og toppledere i deres ulike lederskifter, samt kurset og veiledet flere hundre førstegangsledere. Frode Dale har Krigsskoleutdanning og en Mastergrad i ledelse fra BI.

Vårt unike kursformat

Tilbakemeldinger fra kursdeltakere gjennom flere år viser at mange savner inspirasjon og støtte også etter kurset. Vi har derfor etablert et unikt kursformat, som sørger for mer kvalitet og større kontinuitet i læringen.

Blant annet innebærer det tilgang til Viggo, som bistår deg ved hjelp av kunstig intelligens, men som i tillegg er spesialtrent på fagområdene lederskifter og lederoverganger. Dette gjennom å (foreløpig) ha «lest» mer enn 1000 sider med fagstoff på temaene.

Vårt unike kursformat inkluderer følgende:

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte. I tillegg får du altså seks måneders fri tilgang til Viggo. Med Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.

Ingen aktører sikrer deg et så grundig læringsutbytte – gjennom hele året!

Sven Øvergaard, daglig leder i Ny Som Leder AS

Praktisk informasjon og påmelding

1 dag (se vårt unike kursformat)
Pris: 7995,- ekskl. mva.
For å sikre et godt læringsutbytte er kurset begrenset til 15 deltakere.
Datoer og påmelding (alle kurs i Oslo):

Inkludert læringsmateriell (utdeles på kurset): 

 • Arbeids- og refleksjonshefte 2 i Håndbokserien; «En leders selvforståelse«.

Vårt unike kursformat: Læring før, under og etter kurset

 • Før kurset får du tilsendt noe læringsmateriell som forbereder deg. F.eks. en kort video, en podcast, en fagartikkel eller noe annet.
 • På selve kurset mottar du ytterligere lærebøker (inkludert i kursavgiften)
 • Etter kurset inviteres deltakerne til et to timers felles digitalt møte med kurslederen, hvor dere reflekterer over hva dere lærte.
 • I tillegg får du seks måneders fri tilgang til unike AI-Viggo. Med AI-Viggo tilgjengelig har du en sterk støttespiller 24/7!

Viktig å nevne her, er at vi i løpet av 2024 også vil etablere nettverksgrupper. Om du ønsker, blir du selvsagt invitert inn til disse.