Førstegangsledelse og kommunikasjon

Mange mener at ledelse er kommunikasjon. At det er det viktigste en leder gjør. Vi skal ikke ta den diskusjonen her, men vi slår fast at mye at det du som leder gjør påvirkes av ulike kommunikasjonsprosesser.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til ledelse.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så kommunikasjonstrening er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner mange ulike kurs på det åpne markedet, men vi har laget er skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike kommunikasjonsutfordringene førstegangsledere rapporterer om. Og som mange var/er uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved