Førstegangsledelse og konflikter

Mange førstegangsledere er helt uforberedt på det å måtte håndtere konflikter. Selv om konflikter er en helt naturlig del av arbeidslivet. Spørsmålet er bare om hvordan en møter og håndterer alle de ulike konfliktene som kan oppstå.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til ledelse og konflikthåndtering. Disse finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen. Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så trening på å håndtere konflikter er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner mange ulike kurs på det åpne markedet, men vi har laget et skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike konfliktutfordringene førstegangsledere rapporterer om. Og som stort sett alle sier de var helt uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved