Førstegangsledelse og lederskifter

9 av 10 førstegangsledere erstatter en tidligere leder. I praksis skal de overta en allerede eksisterende lederrolle og den tidligere lederens lederskap. 6 av 10 førstegangsledere rykker opp og blir leder for tidligere ledere. Det medfører en rekke utfordringer som må håndteres.

Et lederskifte uansett ledernivå er en virksomhetskritisk prosess som berører mange!

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til lederskifter generelt. Disse finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så det å trene på og bruke aktiv selvforståelse er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner noen kurs på det åpne markedet, men vi har laget et skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på det skiftet som tar deg inn i lederrollen i praksis: Lederskiftet. Noe mange sier de var totalt uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved