Førstegangsledelse og selvforståelse

Det heter seg at det viktigste en leder må ha er såkalt selvinnsikt. Eller det å «kjenne seg selv». Det er en sannhet med mange modifikasjoner og spørsmål.

Som hva «er» selvinnsikt, hva må en ha innsikt i, hvordan får man denne innsikten og er det nok å bare ha innsikt i seg selv? Hva med å ha innsikt i hvordan en virker på andre, hvordan de virker på deg og hva som må til for at du håndterer deg bevisst i møte med andre?

Det som er uomtvistelig, er at du tar med deg selv som person inn i enhver lederrolle uansett ledernivå. Så også som førstegangsleder.

Derfor er det vi kaller aktiv selvforståelse en av forutsetningene for å kunne fungere som leder. Uansett ledernivå.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til en leders selvforståelse. Disse finner du listet nedenfor med mulighet for å fordype deg videre med ressurser vi har laget for deg som førstegangsleder.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved