Førstegangsledelse og teamarbeid

Ledelse handler om å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Da blir samarbeid viktig. Det gjør vi i utgangspunktet i grupper og team og da blir teamlederrollen svært viktig.

De aller fleste førstegangsledere er det for x-antall medarbeidere. Som er samlet i en underavdeling/tilsvarende. Mange førstegangsledere rykker opp og blir leder for tidligere. Der de også rykker opp fra teamdeltaker til teamleder. Derfor er det viktig å tidligst mulig tilegne seg det vi kan kalle teamlederkompetanse.

Under dette temaområdet vil du finne mye av det som pekes på som sentrale momenter og prosesser knyttet til ledelse av grupper og team.

Noe av det du uansett som førstegangsleder må finne ut av og jobbe med er:

Dette og mer vil du finne artikler om og podcaster/webinarer på her i portalen Du vil selvsagt kunne Google og bruke ulike KI-verktøy for å finne dette på nettet.

Likevel er dette noe som må trenes på. Så teamtrening er helt essensielt for deg som førstegangsleder å jobbe med.

Du finner mange ulike kurs på det åpne markedet, men vi har laget er skreddersydd treningskurs for deg som førstegangsleder. Som vil forberede deg på de ulike teamutfordringene førstegangsledere rapporterer om. Og som mange var/er uforberedt på.

Copyright © 2023 – Ny Som Leder AS, All Right Reserved

Andre nyttige nettsteder om dette temaet:

https://www.nhh.no/startsmart: Start smart (utviklet av NHH) er et verktøy for oppstart og utvikling av team og grupper. Verktøyet kan brukes første gang en møtes, eller når som helst i teamets levetid.

https://gruppetenkerne.com/: En blogg om team og ledelse, av Bård Fyhn, NHH Norges Handelshøyskole.

https://innovativeteams.no/: En blogg om strategi, endring, ledelse, makt, team, teamutvikling og innovasjon.