Fagområder

Disease. The girl has a cold, sits wrapped in a blanket, with a handkerchief and a mug of tea.
Arbeidsgivers plikt:

Oppfølging av sykemeldte

3D Isometric Flat Vector Conceptual Illustration of Occupational Safety
Arbeidsgivers plikt til å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø:

Krav til arbeidsmiljøet, HMS-arbeid, verneombud og arbeidsmiljøutvalg

busy office staff in business time working hours concept.

Arbeidstid – hva gjelder?

business man with laptop working on the beach

Arbeidstakers rett til ferie og feriepenger

African American leader shaking hand of smiling employee at meeting

Hva bør nyansatte kunne forvente av sin nye arbeidsgiver?

Vector illustration of unhappy tired female character holding huge stone on shoulders

HR svikter sine nye ledere

Close up businesswoman holds out her hand for handshake

Det ­farlige første­inntrykket

Success hope ambition and dream concept. Surreal artwork. Businessman with a stair in a gate, business background illustration. painting

8 myter om god lederutvikling

Aggressive/angry boss complaining asian business woman(casual uniform) in cafe office

De fleste dårlige ledere forstår ikke mennesker

Male business coach speaker in suit give flipchart presentation
Arbeidsgivers styringsrett:

Arbeidsgivers adgang til å lede og gjøre endringer for sine ansatte

Mann ser på rotete tavle
En introduksjon:

Å være ny som førstegangsleder

Bilde_Juss intervju1
Intervjusituasjonen og undersøkelser om kandidater:

Hva kan du gjøre?

Førstegangsleder+
Bilder Ledernytt
To abonnement i ett:

Førstegangsleder.com + LederNytt!

Employee care benefit, worker insurance or protection, boss or manager to protect team and colleagues, leader or boss to help employee concept, giant businessman hand cover team member from rainstorm.

Kriseledelse og krisehåndtering for førstegangsledere

Den vanskelige samtalen
Førstegangsledelse og arbeidsrett:

Hva er arbeidsrett og hva må du som har personalansvar vite?

Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office

Hvem velger hvem i ansettelsesprosesser?

Leadership.

Å gi, motta og be om feedback

Førstegangsleder+
metre

Når transformasjons-ledelse ikke fungerer

Førstegangsleder+