Kort om hvert kurs (og lenke videre til påmelding)

Group of young business people discussing something and smiling while sitting at the office table

Fra kollega til leder

Det er krevende å skulle lede tidligere kollegaer. Ikke minst personlig, siden det innebærer et såkalt identitetsskifte. Dette kurset gir det du trenger for å lykkes!

Dette lærer du: Hva det betyr å bli leder - kontra det å være leder, hva det innebærer å gå fra en fagstilling til en lederstilling, basiskompetanse og ferdigheter som trengs og en plan for dine første 90 dager.

Målgruppe: For deg som har rykket opp internt eller er ny i lederrollen

Steder: Oslo (11-12. juni, 28-29. august)

Pris per deltager: 14 995 kr eksl. mva. (inkludert fagbok på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
2 dager (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Two happy diverse businesswomen shaking hands at meeting in office

Ny som førstegangsleder – dette må du kunne!

Kurset ser på to utfordringer førstegangsledere må være forberedte på: Identitetsskiftet og lederskiftet. Du får innsikt i hvordan lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser. Du får også kunnskap om hva lederskiftet innebærer for deg, hvordan du som ekstern skal komme inn i bedriften eller hvordan du skal lede tidligere kollegaer.

Dette lærer du: Hva det innebærer å bli førstegangsleder og hvordan planlegge oppstarten. F.eks. hvordan lede en organisasjon, lede mennesker og takle stress og følelser. Hva lederskiftet innebærer for deg, hvordan du som ekstern skal komme inn i bedriften, eller hvordan lede tidligere kollegaer samt finne fotfeste gjennom å oppnå tillit og respekt.

Målgruppe: Dette intensive kurset er for førstegangsledere. Både de som allerede har startet og de som har fått en stilling, men ennå ikke har startet. Kurset er også meget relevant for personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli førstegangsleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Steder: Oslo (7-8. mai, 18-19. september)

Pris per deltager: 14995 kr eksl. mva. (inkludert fagbok på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
2 dager (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
African American leader shaking hand of smiling employee at meeting

Ny som mellomleder

Å bli mellomleder handler primært om to ting: Større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, samt at du ikke lengre leder gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere. Mange påtroppende mellomledere føler dette som en uventet krevende prosess. Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.

Dette lærer du: Hva rollen som mellomleder innebærer, hvilke forberedelser som er spesielt kritiske for å håndtere rolleovergangen, hvilke nye krav, forventninger og utfordringer som ligger foran deg, hva du skal prioritere de første kritiske 90 dagene, hvordan overta etter en tidligere mellomleder, hvordan overta en ledergruppe «i fart» og hvordan bygge din egen Lederplattform.

Målgruppe: Kurset er skreddersydd for personer på vei i en mellomlederstilling, eller personer som aspirerer til en slik tillitserklæring. For eksempel førstelinjeledere som rykker opp internt. Kurset er også svært relevant for eksisterende mellomledere, eller personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli mellomleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Steder: Oslo (5-6. juni, 4-5. september)

Pris per deltager: 14995 kr eksl. mva. (inkludert fagbøker på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
2 dager (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Businesswoman addressing a meeting in office

Slik lykkes du som førstegangsleder – digitalt selvstudium

Dette digitale selvstudiet, det eneste i sitt slag i Norge, har to viktige mål: Forberede førstegangsledere til hva som møter dem, slik at de takler overgangen bedre, samt gi kunnskap om hva de bør gjøre de første 90 dagene. Dvs. den kritiske oppstarts-, overtakelses- og etableringsperioden hvor de må finne fotfeste og oppnå tillit og respekt. Kurset har ni læringsmoduler, presentert gjennom 33 videoer, noe som uten tvil gir førstgangsledere den mest omfattende og intensive opplæringen de kan få!

Dette lærer du: Bevisstgjøring om identitetsskiftet og lederskiftet alle må gjennom, lær å lede en organisasjon, lede mennesker, lære seg selv å kjenne, lære å takle stress og følelser, lære å gjennomføre et komplett lederskifte, lære å lage og gjennomføre en 90 dagers plan i en ny jobb, lære å overta og videreutvikle et team i fart samt lære å lage en plan for egen lederskapsutvikling.

Målgruppe: Dette intensive og unike kurset er for førstegangsledere. Både de som allerede har tiltrådd i rollen og personer som har fått stillingen, men som ennå ikke har startet. Kurset er også svært relevant for personer som ønsker å lære om hva det innebærer å bli førstegangsleder. For eksempel personer som jobber med rekruttering og/eller HR- og personalansvar.

Steder: Digitalt selvstudium

Pris per deltager: 17900 kr eksl. mva. (to lærebøker m.m. er inkludert i kurset)

Estimer rundt 40-50 timer på å ta kurset. Dette fordi du samtidig med lærevideoene skal lese to fagbøker.
9 moduler (33 læringsknagger/videoer)
En måneds studium (les også om vårt unike kursformat)
Ingen forkunnskaper kreves
Business people having a meeting in a tech company

Teamledelse og rollen som teamleder

Ledere skal fylle og mestre mange ulike roller. En av de viktigste er trolig rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe. Kurset vil ta for seg det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe.

Dette lærer du: Som teamleder eller leder for ledergrupper er det viktig for deg å forstå det som kalles «teamprosesser» og «teamdynamikk». Det er også viktig at du kjenner til og kan jobbe md det vi kaller et teams eller ledergruppes «livssyklus».

Målgruppe: Kurset er til for alle nåværende og ikke minst kommende teamledere og ledere for ledergrupper. Kurset vil også være svært nyttig for internkonsulenter og folk i HR-stillinger. Kurset er deltakerorientert og du vil få mange ulike arbeids- og refleksjonsoppgaver å jobbe med. Både individuelt, i læringspar/-triader og i litt større læringsgrupper.

Steder: Oslo (25-26.9)

Pris per deltager: 14995 kr eksl. mva. (inkludert fagbøker på kurset og vårt unike kursformat)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, fysisk oppmøte samt en refleksjonssamtale med kursleder i etterkant.
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
2 dager (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Speaker talking in seminar with many of audiences for business meeting for key of success

En leders første 90 dager i ny lederjobb

Dette unike kurset viser hva du skal prioritere i denne kritiske perioden. Kurset tar utgangspunkt i boken «Lederskifter- om lederutvelgelse, innfasing av nye ledere og lederes første 90 dager i ny jobb» (deles ut på kurset), samt kursholderens erfaringer i mer enn 25 år med å støtte over 100 nye ledere i å planlegge og trene for å gjennomføre aktivitetene i deres kontekstuelle planer.

Dette lærer du: Hvordan identifisere, etablere og utvikle relasjoner, hvordan få oversikt over forventningene, hva inneholder en god interessentkartlegging, hva du bør prioritere, hvordan overta en ledergruppe, hvordan få overblikk over hele organisasjonen og hvordan kan utfasingen av tidligere leder påvirke deg og din oppstart.

Målgruppe: Påtroppende ledere - på alle ledernivåer. Det betyr at kurset er relevant både for fagpersoner som skal bli førstegangsledere, førstelinjeledere som skal bli mellomledere, eller mellomledere som skal bli toppledere.

Steder: Oslo (28. mai)

Pris per deltager: 12 500 kr eksl. mva. (inkluderer fagbøker på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdager og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
1 dag (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Happy recruiters talk with male applicant in office

Dette innebærer ledelse i praksis

Å være leder er å utøve ledelse og lederskap. For å bli god i utøvelsen, må du ha tilgang til hvordan man "tenker" ledelse. Kurset tar for seg de viktigste begrepene innen ledelse og gjør dem om til praktisk og målrettet lederatferd. Altså hva dette vil bety for deg. Kurset ser på ledelsesforskningen generelt og de mest populære lederteoriene.

Dette lærer du: Hva kjernen og grunnlaget for ledelse er, hva som er lederteori, ledeatferd og hva påvirker vår lederatferd, hva ledelse er for teoretikere, for ledere og for dine medarbeidere og hva grunnlaget er for ditt personlige lederskap samt hvordan du kan utforme din egen Lederplattform

Målgruppe: Dette intensive kurset er for ledere - på alle ledernivåer. Både fra privat og offentlig sektor.

Steder: Oslo (18. juni)

Pris per deltager: 7995 kr eksl. mva. (inkludert fagbok på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
1 dag (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Businesswoman smiling during a meeting in office

En leders selvforståelse

Ledelse i praksis hviler på to grunnstener: Selvforståelse og rolleforståelse. Som leder vil du måtte bruke deg selv som person på en mye mer aktiv måte. Det betyr at du må kjenne deg selv som person. Uten denne selvkjennskapen mislykkes du trolig som leder. I dette unike kurset jobber vi med din egen selvforståelse, som handler om å kjenne og bruke deg selv i møte med andre mennesker. Få en personlig reise inn i ditt indre repertoar. Få innsikt om hvordan du virker på andre – og hvordan andre virker på deg!

Dette lærer du: Hvordan din personlighet påvirker din lederrolle, og konsekvenser av manglende selvforståelse. Hva selvutsikt er, og hvorfor dette er så viktig for ledere. Hvorfor selvregulering er kritisk, forskjellen på selvtillit og selvfølelse og hvordan du som leder kan bruke personlighetstester. Hva en personlig Lederplattform er og hvordan jobbe med den.

Målgruppe: Kurset er for personer som allerede er i en lederstilling, eller de som er på vei inn i en lederstilling. Dette gjelder alle ledernivåer; dvs. førstegangsledere, nye mellomledere eller nye toppledere. Kurset er også meget relevant for de som ønsker å lære mer om hva det innebærer å bli og være leder.

Steder: Oslo (19. juni)

Pris per deltager: 7995 kr eksl. mva. (inkludert fagbok på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
1 dag (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Confident businesswoman hr manager listening to candidate on interview

Slik rekrutterer du de beste folkene

En svært viktig lederoppgave er å rekruttere nye medarbeidere og ledere som bidrar til å videreutvikle bedriften. Derfor er det viktig at ledere lærer om hvordan en profesjonell og helhetlig rekrutteringsprosess forgår, og hvor deres rolle som hovedansvarlig er forstått, erkjent og akseptert. Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir uvurderlig innsikt i hvordan du identifiserer, ivaretar og sikrer deg de beste kandidatene.

Dette lærer du: Hva en helhetlig rekrutteringsprosess består av, og hvilke lover som gjelder. Innsikt i gode verktøy, og hvordan bruke dem. Hvordan fase ut den som slutter, hva er en god rollebeskrivelse, hvordan gjennomføre intervjuer, drive lønnsforhandlinger, følge opp og evaluere nyansatte i prøveperioden. Hvordan samarbeide med HR og rekrutteringsfirmaer.

Målgruppe: Kurset passer for ledere på alle nivåer, dvs. førstegangsledere, mellomledere og toppledere. I tillegg er kurset selvsagt midt i blinken for personer med rekrutterings- og/eller opplæringsansvar i virksomheten. For eksempel personer fra HR-funksjonen. Personer som jobber innenfor rekrutteringsbransjen har også stort utbytte av kursets innhold.

Steder: Neste kurs ikke avklart

Pris per deltager: 14995 kr eksl. mva. (inkludert fagbøker på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
2 dager (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves
Medical staff having conference meeting in hospital

Læringssystem for at dine nye ledere skal lykkes

De negative ringvirkningene ved at ledere «mislykkes» eller «møter veggen» er formidable. For personen selv går det ofte på helsen løs, mens de økonomiske tapene kan bli store for virksomheten. Kurset viser hvordan virksomhetene selv kan ta ansvar ved å skape gode systemer og prosesser slik at lederne de satser på lykkes.

Dette lærer du: Hvilken basiskunnskap er det kritisk at ledere har, uansett ledernivå. Hvordan kan virksomheten selv skape gode prosesser rundt lederskiftet, som ofte er fundamentalt for om de lykkes. Hva inneholder et organisatorisk læringssystem – både for førstegangsledere, nye mellomledere og nye toppledere. Her tar kurset opp blant annet «The Leadership Pipeline».

Målgruppe: Målgruppen for kurset er HR-ansvarlige, opplæringsansvarlige eller internkonsulenter med ansvar for nye ledere - uansett ledernivå. Kurset gir dem en unik innføring i hva bedriften selv kan gjøre for å utvikle og ta vare på sine ledere. Både nåværende og kommende.

Steder: 27.8

Pris per deltager: 12500 kr eksl. mva. (inkludert fagbøker på kurset)

Noen forberedelser sendt på epost før kurset, kursdag og refleksjonssamtale med kursleder i etterkant
Alle kurs gjennomføres sentralt i Oslo. Nøyaktig sted kommer vi tilbake til.
1 dag (se vårt unike kursformat med læring både før og etter kurset)
Ingen forkunnskaper kreves

Sanner Hotell

På randen av ledelse (fordypningskurs)

Basiskompetanse, lederverktøyskasse, økt selvforståelse, innsikt i rolleforståelse og rolleutøvelse

Dette lærer du: Gjennom intensive og praksisorienterte dager utvikles plattformen og identiteten som vil prege og følge deg gjennom et liv som leder

Målgruppe: Førstegangsledere, lederkandidater, HR-ansvarlige som ønsker å lære mer om lederskifter, rolleforståelse, trainee m. fl.

Steder: Sanner Hotell på Granavollen, Hadeland (ca. 40 minutter fra Gardermoen, og ca. 50 minutter Oslo)

Pris per deltager: Deltakeravgiften for abonnenter og ikke-abonnenter presenteres når datoer for neste kurs legges ut

Klasserom
Datoene for neste kurs kommer i løpet av vinteren
2+2 dager (samt egenarbeid mellom samlingene)