Group of young business people discussing something and smiling while sitting at the office table
FOTO: Getty Images

Fra kollega til leder

Å innta sin aller første lederrolle er krevende. Spesielt tøft er det å plutselig skulle lede tidligere kollegaer. Ikke minst på det personlige plan siden det innebærer et såkalt identitetsskifte. Dette kurset gir deg alt for å lykkes i denne overgangen.