African American leader shaking hand of smiling employee at meeting
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Ny som mellomleder

Å bli mellomleder handler primært om to ting: Du får et større faglig- og organisatorisk ansvarsområde, og du leder ikke lengre gjennom medarbeidere, men primært gjennom førstelinjeledere. Mange påtroppende mellomledere, spesielt de som har vært førstelinjeleder i lengre tid og således føler seg trygge i lederrollen, føler dette som en uventet krevende prosess. Dette kurset, det eneste i sitt slag i Norge, viser deg veien fra rollen som førstelinjeleder til mellomlederrollen. Du får innsikt i nye krav og forventninger, og hva du må gjøre får å lykkes i denne krevende overgangen.