Confident businesswoman hr manager listening to candidate on interview
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Slik rekrutterer du de beste folkene

Ledelse handler mye om å ha personalansvar, og en viktig del av dette er å rekruttere nye medarbeidere og ledere som bidrar til å videreutvikle bedriften. En feilansettelse koster ofte både én og to millioner kroner i tap. Derfor er det svært viktig at ledere lærer om hvordan en profesjonell og helhetlig rekrutteringsprosess forgår, der deres rolle som hovedansvarlig er forstått, erkjent og akseptert. Kurset, det eneste i sitt slag i Norge, gir uvurderlig innsikt i hvordan du identifiserer, ivaretar og sikrer deg de beste kandidatene.