Business people having a meeting in a tech company
FOTO: Getty Images/iStockphoto

Teamledelse og rollen som teamleder

Ledelse handler om å få folk til å jobbe sammen mot felles mål. Det betyr at ledere både må fylle og mestre mange ulike roller, hvor en av de aller viktigste er rollen som teamleder. Eller leder for en ledergruppe. I dette kurset tar vi for oss det du trenger for å bygge, utvikle og ikke minst overta et team/en ledergruppe.