Hva er ledelse i praksis – fra begrep til grep

Les mer om kurset og finn datoen som passer for deg:

Torsdag 28.9 kl. 09.00-16.00 (sentralt i Oslo)