Mentorbistand: Basic

10 timer individuell veiledning/rådgivning/coaching

Her vil du og utvalgt mentor møtes for å bli bedre kjent med hverandre og ikke minst få forståelse for din kontekst og dine nåværende lederutfordringer.

Basert på dette vil dere bruke timene knyttet til noen avtalte ledertemaer og konkrete lederutfordringer, med vekt på det siste.

Dette er det vi kaller «kontekstuell her og nå-hjelp/støtte».

Dere avtaler selv tidsbruk, temaer og progresjon.

Dette tilbudet er primært via Teams/Zoom.

Pris: 25 000,- (eks mva. Inkluderer for- og ettarbeid samt utdelt materiale).