Mentorbistand: Premium

Mentorprogram over 6 måneder

Dette er et tilbud som vil gi en både individuell veiledning/støtte/coaching, men også bevisstgjøring via lederopplæring og ledertrening.

Det er satt av 4 timer i måneden over en periode på 6 måneder. Totalt 24 timer.

Dette er dermed det vi kaller for et «individuelt lederskapsutviklings-program».

Her vil du sammen med tildelt Mentor gå igjennom et strukturert opplegg knyttet til egne lederutfordringer og utvalgte lederkompetanse-temaer.

I utgangspunktet møtes dere 2 timer hver gang. Der første time går med til å diskutere og eventuelt løse konkrete lederutfordringer.

Du kan velge inntil 12 av disse temaene, og du og Mentor vil bruke 1 time pr tema + eventuelle forberedelser og etterarbeid. som stort sett går på å lese tilsendt fagstoff.

Mulige temaer:

Noen av temaene er relativt omfattende og en vil kunne måtte bruke 2 timer på dem.

Dette programmet forutsetter et fysisk oppstartsmøte der dere blir kjent med hverandre, bygger relasjoner og velger de første 6 temaene. Dette møtet vil ta 2-3 timer og primært foregå i Oslo.

Pris: 60 000,- (eks mva). Inkluderer for- og etterarbeid og tilgang til bøker, hefter, artikler og annet knyttet til de utvalgte temaene.