Komplett oversikt over kursinnholdet

Gjennom 9 moduler, bestående av 33 læringsknagger, lærer du følgende:

Mer detaljert om de ulike modulene

Modul 1: Identitetsskifte og lederskifte

Modul 2: Et identitetsskifte: Å lære å lede en organisasjon

 1. Å lære å lede en organisasjon
 2. Å lære om organisasjonsteori og -psykologi
 3. Å lære organisasjonen å kjenne
 4. Å lære å fylle arbeidsgiverrollen
 5. Å lære å jobbe med ledere – i ledergrupper

Modul 3: Et identitetsskifte: Å lære å lede mennesker

 1. Å lære om psykologi og sosiologi
 2. Å lære om konflikter
 3. Å lære om personalansvar og vanskelige samtaler
 4. Å lære å lede et team –teametablering, – utvikling og -overtakelse

Modul 4: Et identitetsskifte: Å lære seg selv å kjenne/bruke

 1. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 1
 2. Å lære om personlighetspsykologi og selvforståelse – del 2
 3. Å lære seg selv å kjenne – selvinnsikt
 4. Å lære hvordan jeg oppfattes og oppfatter – selvutsikt
 5. Å lære å “møte og håndtere andre” – selvregulering

Modul 5: Et identitetsskifte: Å Lære å takle stress og følelser

 1. Å lære om stress og “førstegangslederstress”
 2. Å lære om stressorer og stressreaksjoner
 3. Å lære om stressmestring/stressforebygging
 4. Å lære om kriseledelse og krisehåndtering

Modul 6: Et lederskifte: Å lære å gjennomføre et komplett lederskifte

 1. Å lære om lederskifter – faser og prosesser
 2. Å lære om utfasing/off-boarding
 3. Å lære om rekrutteringsprosessen
 4. Å lære om pre-entry/pre-boarding

Modul 7: Et lederskifte: Å lære å lage og gjennomføre en 90 dagers plan i en ny jobb

 1. Å lære om kommunikasjon og dialog
 2. Å lære om hva en 90-dagersplan “er”
 3. Å lære å gjennomføre et første allmøte
 4. Å lære å gjennomføre oppstartssamtaler
 5. Å lære å fullføre hele 90-dagersplanen

Modul 8: Et lederskifte: Å lære å overta og videreutvikle et team (i fart)

 1. Å lære om team (igjen) og om lederbytter i team
 2. Å lære å overta et team som intern
 3. Å lære å overta et team som ekstern
 4. Å lære å gjennomføre halvårlige gruppeutviklingssamtaler – GUTS®

Modul 9: Ny som førstegangsleder: Å lære å lage en plan for egen lederskapsutvikling

 1. Å lære om lederutdanning/-trening/-opplæring/-utvikling =lederskapsutvikling
 2. Hva har jeg lært i kurset – og hvordan skal jeg bruke det i praksis – del 1
 3. Hva har jeg lært i kurset – og hvordan skal jeg bruke det i praksis – del 2
 4. Hva er innholdet i min (videre)personlige lederutviklingsplan + min Lederplattform
 5. Å lære om hvordan du kan og bør utvikle deg som leder. Noen avsluttende råd og tips + hva nå/veien videre