FAQ – Personvernerklæring

Hvor har dere epostadressen min fra?

Ny som leder AS (heretter kalt NSL) samler ikke informasjon om deg, med mindre du på eget initiativ har oversendt personlige opplysninger, eller hvis du, myndigheter eller arbeidsgiver har lagt ut informasjon åpent på internett. Vi benytter kun åpne kilder på internett. I hovedsak er dette LinkedIn, arbeidsgivers hjemmeside og data fra Næringslivsregisteret.

E-postadressen din kommer fra én eller flere av følgende kilder:

Hvorfor får jeg nyhetsbrev fra dere?

Som tidligere kunde, eller ved å ligge åpen og tilgjengelig på internett i tilknytning til arbeidssted og arbeidsoppgaver, påberoper vi oss berettiget interesse (jfr. GDPR artikkel 6 pkt. f.) til å sende deg fagstoff med relevans til din rolle og/eller arbeidsoppgaver. Vi benytter kun din jobb-epost. Skulle du likevel motta nyhetsbrev til din private epostadresse, ber vi deg om å sende en epost til hei@nysomleder.no slik at vi kan få slettet denne adresse.

Hvordan får jeg stoppet nyhetsbrevene?

Selv om dette med legitime interesse er ivaretatt (jfr. punktet over), ønsker ikke NSL å sende deg informasjon du uansett ikke vil lese. Det er derfor mulig å melde seg av mottakerlisten ved å velge «Avmelding» nederst på nyhetsbrevene. Da videresendes du til en nettside for avmelding. Når avmeldingen er bekreftet, vil eposter stoppes i løpet av 2-3 dager.

Hva gjør jeg hvis jeg fortsetter å få nyhetsbrev etter avmelding?

Send oss en epost på adressen hei@nysomleder.no. En vanlig årsak er at flere epostadresser deler samme innboks. Vi hjelper deg gjerne med å få fjernet alle disse.

Kan man ifølge GDPR-direktivet sende eposter uten samtykke?

Selv om GDPR-direktivet gjelder for hele EU-området, er det liten grad av felleseuropeisk tilnærming til loven. Tvert imot er det flere vesentlige tolkningsforskjeller mellom landene.

Med foreløpig virksomhet kun i Norge, tar vi selvsagt utgangpunkt i Datatilsynets veileder rundt Behandlingsgrunnlaget, som blant annet skriver: «En virksomhet kan behandle personopplysninger dersom det er nødvendig for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern». 

NSL benytter altså mulighetsrommet som ligger i tolkningen «berettiget interesse», men selv om dette kravet er oppfylt ønsker vi selvsagt ikke å sende fagstoff til mottakere som ikke ønsker å motta dette. Alle nyhetsbrev har derfor en lenke som leder direkte til en avmeldingsside.

Hvilke rettigheter har jeg?

Vi tar sikkerhet og vern av personopplysninger på alvor. Dine personopplysninger tilhører deg, og du har blant annet rett til å: