Har dere noen gode råd rundt rekruttering?

Noe av det viktigste ledere gjør er å ansette nye medarbeidere/ledere. Det igjen betyr at de må ha kompetanse til å velge ut og fase inn disse nyansatte. Samt interesse, motivasjon og engasjement for å prioritere dette.