Hva er det viktigste å se etter for å vite at man har ansatt rett person til rett plass?

Dette er trolig det det dummeste uttrykket jeg vet innen rekruttering eller ansettelser. Mange bruker det nærmest helt UKRITISK og det er faktisk tittelen på en av de mest brukte bøkene innen dette med utvelgelse eller seleksjon.